Robert Važan

Nekomentujte pod populárnymi článkami

Komentáre pod väčšinou článkov a blogov sú užitočné pre autora aj pre publikum. Umožňujú opravy, doplnenia a inú spätnú väzbu. Užitočnosť komentárov sa však dramaticky znižuje pod populárnymi článkami v médiách a na sociálnych sieťach, ktoré priťahujú desiatky alebo stovky komentárov.

Čo sa stane je, že sekcia komentárov je rýchlo zaplavená nekvalitnými komentármi, ktoré nikto nechce čítať. Populárne články sú vnímané ako pódium. Priťahujú ľudí, ktorí len chcú, aby bol ich názor vypočutý bez toho, aby mali čím prispieť. Moderovanie môže odstrániť zjavný spam a trolling, ale nijako nezlepší celkovú kvalitu komentárov.

Ešte horšie je, že všetky sekcie komentárov zvýhodňujú ľudí, ktorí napíšu príspevok ako prví. Získajú najviditeľnejšiu pozíciu, ak sú komentáre zoradené podľa času uverejnenia. Stránky sa tomu snažia čeliť hlasovaním, ale kým niekto uverejní premyslený komentár, rýchle komentáre už nazbierali veľa hlasov, čo spôsobuje, že všetky neskoré odpovede sú odsunuté na koniec, kam sa pozrie len málo ľudí.

Stránky sa môžu pokúsiť dať novým komentárom výhodu tým, že ich na chvíľu držia na vrchu, aby mali šancu zbierať hlasy, ale rýchle komentáre stále vyhrávajú, pretože dlhšia prítomnosť im dáva viac príležitostí na získanie hlasov. Táto prirodzená výhoda rýchlych komentárov v kombinácii s ľuďmi snažiacimi sa použiť článok ako pódium podnecuje ľudí k tomu, aby písali zle premyslené komentáre, často bez toho, aby si článok vôbec prečítali.

Hádky medzi užívateľmi vytvárajú dlhé podvlákna s malou hodnotou pre čitateľa. Niektoré stránky sa tomu snažia čeliť zbalením podvlákien, ale to len povzbudzuje ľudí, aby písali viac komentárov na najvyššej úrovni s malou pridanou hodnotou.

Myšlienka veľkých sekcií komentárov spočíva v tom, že sumarizujú rôzne názory. V skutočnosti však dochádza k tomu, že ľudia, ktorí zastávajú mainstreamové (zvyčajne naivné) názory, úplne zahltia diskusiu a navzájom za seba hlasujú. Hlasovanie podporuje groupthink. Najlepší spôsob, ako byť obľúbený, je hovoriť to, čo chcú počuť všetci ostatní.

Celkový efekt je potom taký, že horná časť sekcie komentárov nakoniec pozostáva výlučne z miernych variácií toho istého názoru. Medzitým sú originálne (niekedy odborníkom písané) názory pochované na spodku, a zbierajú negatívne hlasy od každého, kto ide okolo. Tento problém nemá žiadne technické riešenie, pokiaľ nedôjde k veľkému pokroku v oblasti umelej inteligencie, ktorá by mohla komentáre deduplikovať.

Vydavatelia by mohli prísne obmedziť komentáre, možno až na úroveň zoznamu vybraných súvisiacich článkov, ale majú len malú motiváciu to urobiť. Sekcie s komentármi slúžia ako nízkonákladové farmy digitálneho obsahu, ktoré prinášajú návštevnosť a interakcie. A autori článkov, ak dostanú silný mandát na moderovanie, pravdepodobne nebudú pripínať alebo odkazovať na reakcie, s ktorými nesúhlasia.

V konečnom dôsledku je bremeno zodpovednosti na čitateľovi, ktorý sa musí zdržať príspevkov do akejkoľvek vášnivej diskusie. Všeobecným pravidlom je, že ak je diskusia príliš dlhá alebo príliš nekvalitná na to, aby stála za prečítanie, tak ju nečítajte a neprispievajte do nej. Sekcie s komentármi sú užitočné len na zistenie väčšinového názoru publika článku. Akýkoľvek nemainstreamový alebo odborný názor je lepšie umiestniť do samostatného článku, ktorý ponúka čas a priestor na dobre napísanú všestrannú argumentáciu.