Robert Važan

Čo tak automatizovať všetko?

Už to nie je sci-fi. Automatizácia úplne všetkého je len otázkou času. Nová otázka znie, čo to pre nás znamená? Môže to znamenať nekonečné vojny, koniec ľudstva, ale aj prosperitu a pohodlie pre všetkých.

Od softvéru k robotom

Pre programátorov je plná automatizácia každodennou rutinou. Poloautomatické procesy boli dávno zavrhnuté. Keď zmením niečo v kóde a som s výsledkom spokojný, môžem aktualizáciu publikovať zadaním jedného príkazu na konzole. Skript alokuje virtuálny server v cloude, automaticky ho nakonfiguruje, nahrá naň môj softvér, zbehne automatizované testy a keď je všetko v poriadku, presmeruje užívateľov na nový server a starý server po nejakom čase zmaže. Server potom bez akéhokoľvek zásahu poskytuje plne automatizovanú službu. Monitoring je automatizovaný tiež. Prípadné chyby sa automaticky riešia reštartom. Veľké firmy majú aj sofistikovanejšie zotavenie z porúch napríklad automatickým uberaním vadných serverov a pridávaním funkčných serverov do redundantnej skupiny.

Nosiče regálov v sklade Amazonu
Nosiče regálov v sklade Amazonu (video).

Agent Smiths teraz opustil Matrix a infiltruje reálny svet. Starý priemysel postupne preklápa výrobu na plnú automatizáciu. Plná automatizácia má výhody presahujúce jednoduché šetrenie nákladov. Stroje pracujú non-stop s nižšou poruchovosťou, majú predvídateľné, konzistentné výsledky, zvládajú zložitejšie postupy, majú presnejšiu ruku a ich softvér sa dá ľahko a rýchlo centrálne aktualizovať. Plne automatizovaná fabrika nemusí byť taká veľká, lebo sa do nej nemusia zmestiť ľudia. Samozrejme, automatizované fabriky potrebujú automatizovanú dopravu a automatizovaný predaj, ale o to sa už starajú drony, autopiloti a webstránky.

Nejde len o automatizáciu samotnej výroby, ale aj o automatizáciu konštrukcie fabrík. Ak je fabrika postavená automaticky robotmi podľa formálneho dizajnu, je možné rozmiestniť veľa malých fabrík po svete tak, aby sa skrátil čas dodania tovaru a ušetrili sa dopravné náklady. Automaticky postavené fabriky sa dajú častejšie rekonfigurovať. Menšie fabriky sa dajú špecializovať pre varianty produktu. Pridávaním a uberaním mini-fabrík je možné produkčnú kapacitu rýchlo prispôsobiť dopytu na trhu.

Moderné fabriky automatizujú kontrolu kvality. Automatické testovanie sa dá zaviesť pre všetky komponenty fabriky. Automatická oprava porúch je potom možná vyradením a nahradením vadného komponentu. Vyradené komponenty sú roztriedené a maximálne recyklované. Predmetom automatizácie môže byť aj detailný dizajn fabriky odvodený z abstraktného dizajnu technológiou podobnou kompilátorom softvéru. Prevádzka fabriky je potom už len vecou dizajnu produktu a hrubého výrobného procesu. O všetko ostatné sa postarajú stroje.

Niektorí ľudia vidia budúcnosť v 3D tlačiarňach. Tie vedia vytvoriť ľubovoľný tvar z plastu, ale zatiaľ nie je jasné, ako by mohli spracovávať napríklad kovy. Kvôli efektívnosti a znečisteniu je skôr vhodné koncentrovať výrobu v lokálnych centrách pri každom meste a produkty k spotrebiteľom dopraviť. V domácnostiach bude pravdepodobne len nevyhnutná automatizácia, ktorá sa nedá centralizovať.

Robot šijúci oblečenie (na obrázku sú zaostrené nite)
Robot, ktorý komplet ušije kus oblečenia (video).

Skynet je len sci-fi, alebo nie?

Strašenie revolúciou strojov je nezmysel. Stroje aj vyspelú umelú inteligenciu je možné pomerne ľahko kontrolovať. Každý systém má nemennú časť (nazvime ju "program"), ktorú dal systému programátor, a premenlivú časť (nazvime ju "dáta"), kde si systém ukladá vlastné informácie. Toto platí pre všetky stroje od online kalkulačky po tú najsofistikovanejšiu umelú inteligenciu. Je to základ počítačovej bezpečnosti aj spoľahlivosti. Veľa (možno väčšina) bezpečnostných dier v informačných systémoch je spôsobená porušením tohto základného princípu.

Pre porovnanie, ľudská inteligencia má tiež takúto nemennú časť. Sú ňou gény a všetko, čo z génov vzíde, napríklad reflexy, emócie, základná motivácia a zaujatosť mozgu a tela v prospech želateľných činností. Ľudia pravdepodobne kontrole génov čoskoro uniknú skrz genetické inžinierstvo, ale poznajúc tento trik, vieme stroje nadizajnovať tak, aby svoj program zmeniť nemohli.

V každom prípade, prípadné zlyhanie kontroly s najväčšou pravdepodobnosťou povedie len k poruche. Zásah do vlastného programu totiž zbavuje stroje nielen bezpečnosti ale aj stability a takéto stroje pomerne rýchlo zlyhávajú. Stabilné zostanú len vtedy, ak ide o cieľavedomý hack, akým je v prípade ľudí genetické inžinierstvo.

Plnička fliaš čistí fľaše
Plnička fliaš (video).

Ekonomika prírodných zdrojov

Čo limituje výkon ekonomiky? Asi hlavne pracovná sila, technológia, prírodné zdroje a veľkosť ekonomiky. Ak automatizácia eliminuje pracovnú silu, čo potom určuje výkon ekonomiky?

Niektorí si myslia, že ľudia len budú robiť inú prácu, konkrétne kreatívnu prácu ako je softvér, dizajn produktov a umenie. Háčik je v tom, že schopnosť spoločnosti absorbovať inovácie a inú kreatívnu prácu je tak obmedzená, že produkcia kreatívnych diel ďaleko prevyšuje dopyt a trhová hodnota takejto kreatívnej práce je tým pádom nulová. Kreatívna práca sa tak dostáva do post-nedostatkovej éry, do ekonomiky nekonečného prebytku všetkého.

Wikipédia nám ukázala, že na vytvorenie hodnotného obsahu netreba otrockú drinu 40 hodín týždenne a úplne stačí skupina dobrovoľníkov, ktorých tá práca teší. Internet je zaplavený bezplatnou hudbou. Umelci už zarábajú len na postavení (vysoko populárni umelci) alebo na exotických žánroch. Filmy stále majú hodnotu, ale pokroky v 3D animácii ich časom dostanú tam, kde je dnes hudba. Softvér pre verejnosť je takmer univerzálne zadarmo a zarába sa už len na špecializovanom softvéri. Každý druh kreatívnej práce nakoniec nasýti obmedzený dopyt a jeho trhová hodnota klesne na nulu. Globálna armáda dobrovoľníkov sa postará o to, že technológia a s ňou spojená kreatívna práca prestane byť limitom pre výkon ekonomiky.

Pracovná sila ani technológia teda ekonomiku limitovať nebudú. Zostávajú prírodné zdroje a veľkosť ekonomiky. Plnú veľkosť dosiahla ekonomika globalizáciou a do extrému sa to dotiahlo voľným šírením informácií na Internete. Tým padá posledný tretí limit výkonu ekonomiky a jediným limitujúcim faktorom zostávajú prírodné zdroje.

Robotický záhradník FarmBot meria vlhkosť pôdy
Robotický záhradník (video).

Luxus ako pre koho

V budúcnosti nemusí dostať každý rovnako ako v utopických scénároch typu Plán C, Projekt Venuša či komicky nazvaný Plne automatizovaný luxusný komunizmus. Tieto projekty chcú okrem rovnomerného rozdelenia príjmov presadzovať zhora aj veľké spoločenské zmeny, čo je nielen nerealistické ale aj totalitné. Ľudia nebudú kvôli automatizácii lepší alebo súdržnejší. Automatizácia sama osebe nerieši žiadne spoločenské problémy, skôr pridáva nové a prehlbuje tie staré.

Spoločenské zmeny ale potrebné budú. Inak automatizácia časom spôsobí úplný presun všetkého majetku do rúk súčasných boháčov. Tento proces už začal a môžeme ho pozorovať na postupnom prehlbovaní nerovnosti v príjmoch medzi najbohatšími a najchudobnejšími. Bohatí po plnej automatizácii väčšinu ľudí potrebovať nebudú, ani na prácu, ani na spotrebu. Prebytky ekonomiky môžu celé spotrebovať na vlastný luxus, kým zvyšok spoločnosti nedostane nič, možno ani právo na prežitie.

Automatizovaná ekonomika znamená aj automatizovanú armádu a políciu. Prípadné občianske nepokoje bude možné potlačiť bez toho, aby si bohatí museli získať lojálny policajný zbor. Strojová polícia a armáda naberie takú silu, že aj totálne povstanie ľudu môže byť potlačené. Diktatúry sa stanú nesmrteľnými. Globálne budú mať prevahu krajiny bohaté na zdroje, ale ešte dôležitejšia bude kontrola oceánov, ktoré sú oveľa bohatšie na prírodné zdroje než kontinenty. Vojny o teritóriá, o ktorých sme si mysleli, že už sú len históriou, budú opäť aktuálne, pretože kontrolu nad prírodnými zdrojmi bude možné prevziať aj bez spolupráce ľudí, ktorí na tom mieste žijú. To je stále ten lepší prípad. Horšie to bude keď niekoho veľmi mocného napadne, že by sa mohol všetkých tých zbytočných ľudí raz a navždy zbaviť.

Bez ohľadu na rozdelenie príjmov medzi bohatými a chudobnými stále predpokladáme, že aspoň niekto sa bude mať dobre, ale ani to nemusí byť. Okrem luxusu môže spoločnosť utratiť príjmy na nezmyselnú súťaž či vojny. Poznáte problém lesa? Každý strom chce byť čo najvyšší, aby mal viac slnka než ostatné stromy. Stromy minú všetky svoje zdroje na dosiahnutie maximálnej výšky, ale žiaden z nich nakoniec viac slnka nemá, pretože všetky stromy sú približne rovnako vysoké. Nezmyselná súťaž, vnútorné konflikty a nekonečné vojny sú schopné spotrebovať neobmedzené zdroje a takto udržiavať spoločnosť chudobnú napriek vysokému ekonomickému výkonu.

Robot ukladajúci tehly
Robot ukladajúci tehly (video).

Čo je to blahobyt?

Ľudia často nevedia odolať pokušeniu riadiť život iným. Snažia sa spájať technologický pokrok s ich vlastnými predstavami o fungovaní spoločnosti. Majú veľmi konkrétne vízie budúcnosti. Ako keby písali scénár filmu. Toto je totalitná pasca. Utópia jedného človeka je dystópiou druhého. Skončilo by to tak, že by si všetci navzájom liezli na nervy. Oveľa rozumnejšie je nechať každého nech si robí čo chce. Len rozdať všetkým podiely na produkcii automatizovanej ekonomiky a nechať ich utratiť ich na čokoľvek chcú.

Okrem tej bežnej oficiálnej práce 40 hodín týždenne majú ľudia na pleciach aj nikde neevidovanú prácu s dohliadaním na výrobcov. Na trhu je armáda pochybných výrobcov a dodávateľov služieb, ktorí vyskúšajú každý trik ako človeka ošmeknúť. V súčasnosti sa to rieši tak, že spotrebitelia sa riadne narobia s vyhľadávaním dôveryhodných dodávateľov a s dohľadom nad nimi. Pre fungovanie plne automatizovanej ekonomiky je preto dôležité, aby sa našiel spôsob ako automatizovať aj túto prácu. Výsledkom by malo byť to, že dôvera je takmer samozrejmá a v prípade pochybností je preverenie dodávateľa rýchle a jednoduché. K tomuto môže dopomôcť technologický pokrok, napríklad transparentnou výrobou, pri ktorej výrobca nemôže nič skryť. Dnes už sú k dispozícii nástroje pre zdieľanie skúseností zákazníkov a pre automatizované testovanie a porovnávanie produktov. Tieto by sa mali časom zdokonaliť.

Dnes je zločin, bezohľadnosť a hrubosť náš problém a až v druhom rade problém polície. Automatizácia funkcií polície by mala dotiahnuť bezpečnosť na takú úroveň, aby sme sa takýchto vecí už nemuseli obávať. Bezpečnosť by mala byť proaktívna, aby obeť nemusela vynakladať veľké úsilie pre dosiahnutie spravodlivosti.

Konzumerizmus v zmysle absurdnej honby za materiálnym bohatstvom vie predĺžiť životnosť manuálnej ekonomiky, pretože konzumerizmus vytvára nekonečné množstvo čím ďalej tým viac absurdných pracovných miest. Ak by sa podarilo presvedčiť ľudí, že konzumerizmus je nezmysel, a odradiť ich od absurdnej práce, plne automatizovaná ekonomika by prišla skôr. Ďalšou výhodou by bolo zníženie závislosti na dovezenej energii, ktorú nemáme za čo iné vymeniť než za vlastnú prácu.

Fundamentálnym limitom pre blahobyt je správanie sa ľudí k sebe navzájom. Toto žiadna automatizácia nevyrieši. Ľudia si vždy budú liezť na nervy. Dôsledné vynucovanie zákonov niekedy pomôže a inokedy uškodí, závisí kto tie zákony bude písať. Dá sa ale počítať s tým, že materiálny blahobyt zabezpečí viac súkromia pre každého a lepšiu zákonnosť, tak by to malo byť lepšie než dnes.

Robotická medúza
Roboty inšpirované zvieratami (video).

Prechodné obdobie

Pre zavedenie plnej automatizácie spočiatku netreba nič špeciálne robiť. K postupnej automatizácii, globalizácii a k nasýteniu trhu s tvorivou prácou dospeje ekonomika samospádom. Štát len potrebuje znižovať vek odchodu do dôchodku, prípadne aj zvyšovať sociálku, a presúvať zdaňovanie z príjmov na prírodné zdroje, napríklad lukratívne pozemky, drevo, bane, poľnohospodársku pôdu, kvóty na znečistenie a podobne.

Po určitom čase začne byť nápadné, že určitá skupina pracujúcich tu zostala: podnikatelia a vlastníci veľkého kapitálu. Záverom automatizácie by mala byť automatizovaná alokácia kapitálu a automatizované riadenie všetkých procesov. Alokačnému algoritmu nebude vadiť vysoké zdanenie zisku alebo majetku. Hovorí sa, že kapitalizmus je o využití prirodzenej motivácie ľudí. Algoritmus sa ale dá postaviť tak, aby sledoval ľubovoľný zvolený cieľ. Algoritmus bude dokonca bez váhania postupovať proti vlastným záujmom.

Humanoidný robot Han
Humanoidné roboty (video).

Automatizáciou to len začína

Plne automatizovaná ekonomika bude revolúciou, ale tá len otvorí dvere mnohým zásadným spoločenským zmenám.

Manuálna práca môže byť plne automatizovaná a kreatívna práca môže byť dobrovoľná, ale ani v plne automatizovanej ekonomike niet úteku pred vzdelaním. Vzdelanie je potrebné na to, aby sa stroje nevymkli spod kontroly, aby sa ľudia v tomto novom zložitom svete vedeli orientovať, aby sa vedeli správať zodpovedne aj vo svete, kde od nich dennodenne nikto zodpovednosť nevyžaduje, a aby sa nedali opiť rožkom a oholiť bohatými, ktorí budú vždy skúšať ohýbať distribúciu bohatstva vo svoj prospech. Vzdelanie navyše urýchľuje nástup plne automatizovanej ekonomiky a je tak jednou z najlepších investícií.

Efektívnosť ekonomiky bude stále ovplyvňovať životnú úroveň, ale najväčšiu váhu budú mať limitované prírodné zdroje. Rast ekonomiky sa stratí. Jediné, čo výrazne pohne životnou úrovňou, bude zmena veľkosti populácie, keď sa limitované prírodné zdroje prerozdelia medzi väčší alebo menší počet ľudí. Keď ľudia prestanú pracovať, dá sa očakávať, že všetci budú chcieť mať veľa detí. Slovensku bude rast populácie nejaký čas prospievať, ale nakoniec bude treba veľkosť populácie riadiť, čo nemusí byť vôbec ľahké.

Nepochybne sa nájde veľa ľudí, ktorí využijú slobodu na to, aby obťažovali iných. Na verejných priestranstvách to stopne automatizovaná polícia. To ale stačiť nebude. Technologický pokrok umožní ľuďom doma potichu vyrobiť biologické a nanotechnologické zbrane, ktoré bude ťažké zastaviť, keď už ich raz niekto vypustí. Terorizmus sa dostane na úplne inú úroveň. Žiadna dodatočná reakcia polície už nebude dosť rýchla. Nevyhnutne dôjde k obmedzeniu súkromia, aby polícia mohla použiť preventívne opatrenia.

Tlak na koncentráciu ľudí v mestách, dnes hnaný predovšetkým pracovnými príležitosťami, pravdepodobne klesne. Ľudia sa budú sťahovať viac do menších miest a na vidiek, kde budú mať lepšie životné podmienky za tú istú cenu.

Štrikujúci stroj postavený z lega
Automatizácia je hračka pre deti (video).

Čo môžete spraviť teraz

Očakávajte, že dostanete všetko zadarmo:

Buďte prví v automatizácii:

Buďte medzi prvými, ktorí pracujú menej:

Prajem čo najmenej práce a čo najviac voľného času!