Robert Važan

Klávesnica pre deti

Ja odporúčam učiť deti strojopis namiesto krasopisu už od prvého ročníka. Aj keď sa prváci môžu naučiť písať na štandardných klávesniciach, s klávesnicou optimalizovanou pre deti je to oveľa jednoduchšie.

Deti majú niekoľko fyzických vlastností, ktoré sú dôležité pre výber klávesnice:

Na základe týchto predpokladov odporúčam hľadať nasledovné:

Vyhnite sa hlúpym farebným klávesniciam pre deti. Dizajnéri týchto klávesníc musia byť idioti. Keďže na trhu nie sú žiadne klávesnice, ktoré by boli skutočne dizajnované pre deti, odporúčam kupovať radšej klávesnice určené pre tablety. Sú malé, kompaktné a pohodlné.

Príklad tabletovej klávesnice. Má oveľa menšie klávesy než bežná klávesnica.

Ak sa to nepodarí, ďalšou najlepšou voľbou je kúpiť kompaktnú klávesnicu s nízkym profilom kláves. Minimalizuje pohyby rúk a umožňuje umiestniť myš v dosahu detskej ruky.

Príklad kompaktnej klávesnice. Klávesy majú štandardnú veľkosť, ale klávesnica je užšia vďaka kompaktnému rozloženiu.

Dvorakovu klávesnicu je ťažké nájsť na trhu, obzvlášť v kombinácii s inými požiadavkami. Ak si musíte vybrať, uprednostnite hardvér detskej veľkosti a Dvorakovu klávesnicu nakonfigurujte v operačnom systéme.

Vhodná klávesnica je dôležitou súčasťou počítača optimalizovaného pre študentov.