Robert Važan

Digitálna výnimka z ľudských práv

Existuje nežiaduci trend využívať prechod na digitálne technológie ako príležitosť na obmedzenie práv občanov. Niekedy zákon výslovne rozlišuje medzi online a offline právami. Inokedy to tajné služby robia skryto. Internetové monopoly ochotne pomáhajú, keď to vyhovuje ich obchodným záujmom alebo keď je to v súlade s názormi ich vlastníkov. Internetové moby a trollovia potom vykryjú všetko, čo vlády a korporácie prehliadli.

Tu je niekoľko príkladov digitálnej výnimky z ľudských práv:

Keďže sa čoraz viac aktivít presúva z fyzického sveta do virtuálneho, nižšie štandardy práv vo virtuálnom svete sa uplatňujú čoraz častejšie, zatiaľčo vyššie štandardy práv z fyzického sveta postupne strácajú na význame. Takto sa práva občanov môžu obmedzovať bez väčšieho odporu.