Robert Važan

Klamstvo je luxus

Chyby sú drahé. Ak ste ale dosť bohatí, môžete si ich dovoliť. Možnosť robiť chyby, myslieť si hlúposti a veriť klamstvám je forma moderného luxusu. Prečo potom nenechať ľudí, nech si myslia, čo chcú? Čo nám vlastne vadí na tom, že iní ľudia robia chyby?

Častejšie sa ľudia sťažujú na hlúposť než klamstvo, ale to je pasca. Hlúposť je hmlistý, gumený koncept, pod ktorým si každý môže predstaviť, čo chce. Hlúposťou druhej strany argumentujú všetci hoaxeri, konšpirátori a propagandisti. Klamstvo je naproti tomu jasne definované ako čokoľvek, čo odporuje objektívnej, pozorovateľnej realite. Keď ja v tomto článku hovorím o hlúposti, myslím tým to, že dotyčný verí klamstvám a rozhoduje sa podľa nich.

Za klamstvá sú bežne označované hlavne hoaxy a propaganda. Klamstvo má ale hlboké korene. Náboženstvo a reklamy sú populárne a zaužívané zdroje klamstiev. Takmer nič z toho, čo si bežne kupujete, nie je tým, čo by ste hádali podľa názvu, obalu, či prevedenia. Kapitalizmus vyrába viac ilúzií než skutočných produktov. Aj školy, ktoré by mali vytvárať reálny obraz o svete, šíria dobovú propagandu.

Okej, poviete si, ak by aj klamstvo bolo luxus, v čom je vlastne problém? Čo komu vadí na tom, že niekto robí hlúposti? Prinajhoršom dostane Darwinovu cenu a bude od neho pokoj. Prečo to riešiť? Problém je v tom, že klamstvami sa neriadia len jednotliví ľudia, ale aj organízácie a celá spoločnosť. Idioti ťahajú ku dnu nielen seba, ale aj všetkých ostatných.

Nie všetky klamstvá sú si rovné. Vytvoriť šikovnou prezentáciou ilúziu, že jedlo je chutnejšie, než naozaj je, je relatívne neškodné. Prinajhoršom to vedie k poklesu reálnej kvality. Horšie je, keď sú ľuďom ponúkané falošné lieky a falošná pomoc. Stále je to ale problém jednotlivcov, ktorí sa nechajú nachytať. Oveľa horšie je, keď sú klamstvá zámienkou pre obmedzovanie občianskych slobôd. Pred takou kolektívnou hlúposťou nemôžete utiecť nech robíte čokoľvek. To ale stále nie je najhoršie, lebo tieto negatívne javy sa dajú zmeniť aspoň do budúcnosti. Najhoršie klamstvá majú dlhodobé alebo aj trvalé, nezvratné následky, napríklad trvalú diktatúru alebo trvalé zničenie životného prostredia. A takéto klamstvá sú luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť.