Robert Važan

Prečo sú niektorí ľudia primitívni?

Primitívnosť nie je to isté ako hlúposť, ktorá je do určitej miery pochopiteľná vzhľadom k rastúcej zložitosti sveta. Primitívni ľudia nie sú hlúpi. Zdanlivo majú na viac, ale z nejakého dôvodu fungujú hlboko pod svojím potenciálom. Čo ich k tomu vedie? Odkiaľ sa tento úpadok berie?

Primitívi si uvedomujú, že ich správanie nezodpovedá štandardom slušnosti a ohľaduplnosti. Vedia, že sa líšia od prototypu ideálneho vzdelaného a inteligentného človeka. Vedia, čo by mali zlepšiť, aby o nich malo okolie lepšiu mienku. Ale nerobia to.

Iste, určité malé percento ľudí má skutočnú biologickú vadu – genetickú alebo vývinovú – alebo prišli v priebehu života o zdravie. Drvivá väčšina primitívov ale nemôže byť vadných. Biologické vady nie sú také rozšírené. Títo inak zdraví ľudia majú na viac, ale z nejakého dôvodu sa dobrovoľne rozhodli, že budú primitívni.

U časti primitívov ide o kreatívne využitie osobnej slobody. Primitívnosť im vyhovuje. Nikde totiž nie je napísané, že ľudia budú využívať slobodu na dosahovanie pokroku. Niektorí ľudia sa proste rozhodli preskúmať, ako hlboko sa dá klesnúť bez toho, aby to človeka zabilo. Čím väčší pokrok dosiahneme, čím je vyššia kolektívna úroveň celej spoločnosti, tým hlbšie môžu jednotlivci klesnúť relatívne voči tejto spoločnej úrovni. V tomto zmysle je primitivizmus formou luxusu. Títo ľudia sú primitívni, pretože môžu byť primitívni. Primitivizmus ako slobodne zvolenú životnú stratégiu treba tolerovať, ale treba aj zaručiť bezpečnosť verejných miest a ochranu pred kriminalitou a obťažovaním.

Prirodzený primitivizmus by sa ale nemal vyskytovať často. Drvivej väčšine ľudí sa pokrok páči. A páči sa im aj uznanie okolia, slušnosť a priateľské vzťahy. Hordy dnešných primitívov nie sú prirodzené. Sú systematicky produkované určitými médiami (myslím média v najširšom zmysle, teda aj populárne stránky a profily a offline prednášky), nazvime ich fabriky na primitívov, ktoré systematicky šíria nielen dezinformácie, ale aj hrubosť, agrisivitu a ďalšie charakteristické vlastnosti primitívov.

Fabriky na primitívov existujú, pretože majú sponzorov, ktorí vedia hordu primitívov využiť vo svoj prospech. Fabriky na primitívov preto primitívov nielen vyrábajú ale aj kontrolujú. Podsúvajú im posolstvá, ktoré hordu poženú tam, kde ju chce sponzor mať. Na rozdiel od prirodzeného primitivizmu, fabriky na primitívov jednoznačne potrebujú reguláciu