Robert Važan

Ako prekladať anglickú terminológiu do slovenčiny

Odborná terminológia je pri prekladoch špeciálny problém. Automatizované prekladače si s ňou spravidla nevedia poradiť. Termíny, ktoré sa v angličtine bežne používajú, väčšinou nemajú v slovenčine ustálený ekvivalent. Ako potom preložiť texty, ktoré takéto termíny používajú?

Samozrejme, vždy je tu možnosť nič neprekladať a komunikovať odborné témy len v angličtine. Angličtina je nakoniec jediný svetový jazyk a ostatné jazyky časom zaniknú. Eventuálne sa ale dostanete do situácie, keď musíte v slovenčine prezentovať odbornú tému, lebo použitý jazyk závisí viac od publika než od témy.

V slovenčine v zásade existujú tri spôsoby, ako preložiť anglické výrazy:

  1. Prevziať anglický výraz tak ako je (internet, screenshot, firewall, branch predictor). Výslovnosť zostáva zväčša anglická, len pri často používaných výrazoch sa niekedy poslovenčuje (wifi, USB, event).
  2. Prevziať výslovnosť a poslovenčiť písanie (show - šou, screening - skríning, dubbing - dabing, hardware - hardvér).
  3. Nájsť alebo vytvoriť slovenský ekvivalent (mouse - myš, sources - zdrojáky, debug - ladiť, handle - ošetriť).

Akonáhle máte prvý preklad pre daný koreň slova, ďalšie preklady pridávate bežným odvodzovaním (server - serverovňa, firewall - firewallovať) a ohýbaním (na screenshote, v handleri) podľa slovenskej gramatiky. Ak to nejde ľahko, slovo môže zostať neohybné (Ruby).

Prvá možnosť sa páči odborníkom, lebo im to uľahčuje prechod medzi angličtinou a slovenčinou a znižuje to viacvýznamovosť slov. Poslednú možnosť majú radšej jazykoví puristi, ale tých sa nikto na názor nepýta, tak aspoň terorizujú novinárov cez jazykový zákon :) Odborníci sú tí, ktorí používaním jazyk definujú, a ich preferencie bude jazyk odrážať.

Napriek tomu má často zmysel zvoliť druhú alebo tretiu možnosť, obzvlášť ak sa slovo ťažko ohýba (drive), znie v pôvodnej forme divne (app - appka) alebo už má slovenský ekvivalent v inom význame (scripting language - skriptovací jazyk). Slovenskejšie výrazy ale nie vždy znejú lepšie alebo zrozumitelnejšie (napr. dáta vs. údaje). Preslovenčovanie prekladov je skôr na škodu a ja odporúčam odvážne používať rýdzo anglickú terminológiu.

Literatúra: