Robert Važan

Domáce vzdelávanie (homeschooling)

O tom, ako tromfnúť tradičnú školu v kvalite výučby. Lebo jedna vec je mať ťažké srdce na školu a druhá vec je vedieť ukázať, že sa to dá aj lepšie.

My to máme doma s školou trochu zložitejšie. Už sme vyskúšali viaceré súkromné školy a tiež jednu štátnu školu s dvoma rôznymi učiteľkami. Teraz robíme homeschooling, s ktorým som zatiaľ najviac spokojný.

Viac o homeschoolingu sa dozviete na stránkach OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Ľudia robia homeschooling spravidla preto, že im nevyhovuje škola. Samozrejme, na školy hundre každý, lebo hundrať je ľahké. Homeschooling si vyberú rodičia, ktorí majú okrem ponosov aj paletu riešení. My sme s domácou školou dlho váhali. Nakoniec nás k rozhodnutiu dotlačila epidémia.

Sú to zatiaľ len dva mesiace a ešte neboli žiadne ostré testy, ale už teraz to ide tak dobre, že homeschooling jednoznačne odporúčam. Učitelia vám povedia, že učiť je ťažké a že to nezvládnete. Nenechajte sa odradiť. Školy majú svoje slabé miesta a vy máte doma viaceré výhody, takže dosiahnuť lepšie výsledky než škola je pomerne ľahký cieľ.

Prostredie

Skôr než začnete s učením, potrebujete vhodné prostredie. Už tu je hneď niekoľko príležitostí bodovať.

Individuálny prístup

Individuálny prístup sa má oficiálne uplatňovať aj v škole, ale v praxi na to učitelia nemajú čas. Štátny vzdelávací program nielenže umožňuje, ale priam požaduje prispôsobenie učiva v každej škole. V praxi ale učitelia čelia odporu voči akejkoľvek odchýlke od priemeru, tak zo strany kolegov a riaditeľa ako aj zo strany rodičov. Reformní riaditelia zas čelia odporu zo strany učiteľov a často aj rodičov. Všetci sa takto navzájom držia v šachu. V školách sa dajú presadiť len nepodstatné zmeny, ktoré si nikto nevšimne.

Pri domácom vzdelávaní je individuálny prístup samozrejmý a prispôsobenie učiva neobmedzuje nič okrem polročných a koncoročných testov. Rodičia sú len dvaja, tak sa na spoločnom pláne dohodnú oveľa ľahšie než škola so 100 pedagógmi a 1000 rodičmi. Homeschooling vám v podstate umožňuje dať dieťaťu najlepšie vzdelanie, aké si viete predstaviť.

Okrem extrémneho prispôsobenia obsahu podľa predstáv a priorít rodičov môžete prenášať váhu učiva tam, kde sú zrovna záujmy dieťaťa. Deti sa učia rýchlejšie, ak učivo zodpovedá ich záujmom. Nakoniec, keď sa pozriete na históriu géniov a priekopníkov, zistíte, že nikto nikdy nebol dobrý v niečom, čo ho nebavilo.

Pre mňa je preto jeden z kľúčových cieľov homeschoolingu radosť z učenia. A to aj za cenu menšej úspešnosti v testoch. Základná škola je aj tak len ochutnávkou rôznych oblastí. Deti si niektorú oblasť vyberú a tú budú neskôr intenzívne študovať. Ak si vyberú niečo, čo ich baví, tak budú študovať usilovne a budú mať výsledky. Teraz ide o to, namočiť im labky do pre nich nových oblastí a dať im tak možnosť zistiť, čo ich najviac baví.

Praktickým detailom individuálneho prístupu je sústredenosť. Doma je tempo prispôsobené dieťaťu, takže dieťa nečaká na zvyšok triedy ani nie je prerušené uprostred práce. Neexistuje žiadne zvonenie, takže väčším úlohám sa dá venovať toľko času, koľko treba. Doma nikto nevyrušuje, nekričí a nelieta. Porovnateľné množstvo učiva sa tak dá zvládnuť v kratšom čase a dieťa má potom čas na vlastné záujmy. Neexistuje povinný koniec vyučovania, takže oblasti záujmu sa dajú skúmať bez obmedzenia.

Obsah

O ideálnom obsahu vyučovania má každý vlastné predstavy. Tu opisujem moje a synove preferencie, aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko je možné zmeniť.

Veľké idey samé osebe samozrejme nestačia. Na detailoch záleží. Tie tu pochopiteľne nejdem vypisovať. Len chcem povedať, že zlepšiť sa dá pomaly všetko, na čo sa pozriete.

Praktické rady

Vypýtajte si vopred súhlas dieťaťa. Je dôležité začať optimisticky. Deti sa samozrejme boja zmeny a určite už počuli niekoho kritizovať domáce vzdelávanie, takže istá opatrnosť sa dá čakať. Argumentujte a presviedčajte. Predajte ideu homeschoolingu dieťaťu. Je to tiež dobrý test, či naozaj máte schopnosť ponúknuť niečo lepšie než škola.

Prvá vlna kritiky od okolia je, že deti potrebujú spoločnosť. Iste, ale školský kolektív je umelý a abnormálny, z čoho vyplývajú rôzne problémy ako šikanovanie, nátlak spolužiakov a podobne. Je lepšie, keď má dieťa doma návštevy podľa vlastného výberu.

Okrem návštev sú zdrojom spoločenských kontaktov krúžky, ale tie sú hodnotné hlavne preto, že nimi viete vykryť oblasti, ktoré vám naozaj nejdú.

Deti sa učia oveľa lepšie doobeda. Presuňte si teda prácu na poobedie alebo zostaňte doma úplne, ak sa to dá. Ja mám veľmi flexibilnú prácu, tak si to viem zariadiť. Večerná škola bude mať podstatne slabšie výsledky. V takom prípade vám odporúčam podporovať samostatnosť, aby dieťa spravilo väčšinu práce doobeda aj bez vás. Večer potom dotiahnete opravy, vysvetľovanie a plán na ďalší deň. Písomný denný plán a všeobecne písomná komunikácia tiež pomôže presunúť záťaž na doobedie.

S motiváciou veľmi pomáha pravidelnosť. Veľa aktivít je improvizovaných, ale mali by sa točiť okolo stabilného základného harmonogramu. Počas pravidelného vyučovania treba spraviť všetky ťažké veci. Flexibilný čas je pre ľahšie úlohy a záujmy dieťaťa.

Stanovte si denný časový limit, ktorý by mal byť kratší než bežné vyučovanie, pretože domáce vzdelávanie je efektívnejšie. Pridávať viac a viac učiva je veľké pokušenie, lebo učiť dieťa je radosť. Ale nie všetko učivo dieťa nadchne a vtedy deti potrebujú vedieť, že to má nejaký pevný koniec. Časový limit tiež ochráni dieťa pred postupným vyčerpaním, ktoré kradmo hodinu za hodinou a deň za dňom ukrajuje z energie a motivácie, takže ho je ľahké prehliadnuť. Vy potrebujete, aby bolo dieťa každý deň fit a to vyžaduje odpočinok. Učenie je beh na dlhé trate. Šprintom to nezvládnete. Samozrejme, časový limit platí pre vás, nie pre dieťa. Ak dieťa niečo veľmi baví, nebránite mu pokračovať a poskytujete podporu, keď treba.

Spravte si radšej flexibilný plán. Pevný plán vás nevyhnutne dostane do časového stresu, keď dieťa ochorie alebo vyučovanie naruší niečo iné. Preto ani neodporúčam nasledovať nejakú konkrétnu učebnicu. Je oveľa lepšie miešať rozmanité zdroje. Učebnica pre dieťa znamená, že dnes musíme spraviť aspoň jednu dvojstranu, čiže samé povinnosti a otrockú drinu. Podľa mňa je motivujúcejšie, keď váš plán je ako kúzelníkov klobúk, z ktorého každý deň vytiahnete nové prekvapenie. Flexibilný plán vám tiež umožní pridať dôraz na tému, ktorá sa uprostred roka ukáže byť dôležitá.

Viac informácií